HE 91/2010

HE 91/2010

yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 10.09.2010 StVM 19/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Marja Laanterä, Kansaneläkelaitos

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Suomen Yrittäjät

10.09.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijan selvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 19/2010 vp

​​​​