HE 91/2011

HE 91/2011

eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 02.11.2011

Käsittely päättynyt 10.02.2012 HaVM 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Valtteri Nieminen, valtioneuvoston kanslia (K)

- oikeudellinen neuvonantaja Jukka Lindstedt, tasavallan presidentin kanslia (K)

- linnanvouti Anne Puonti, tasavallan presidentin kanslia (K)

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- puheenjohtaja, hovimestari Teemu Mykkänen, Tasavallan presidentin kanslian henkilöstöyhdistys ry

- palveluesimies Jyrki Tiitinen, Tasavallan presidentin kanslian virkamiesyhdistys ry

09.12.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

09.02.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 23/2011 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.02.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.11.2011

Käsittely päättynyt 14.12.2011 PeVL 23/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

01.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Valtteri Nieminen, valtioneuvoston kanslia (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

09.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella, tasavallan presidentin kanslia (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.12.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

14.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön lisäselvitys 13.12.2011

14.12.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 23/2011 vp

​​​​