HE 91/2013

HE 91/2013

eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.09.2013

Käsittely päättynyt 01.10.2013 TyVM 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Ei huomautettavaa:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Akava ry, Suomen Yrittäjät ry

24.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

27.09.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 6/2013 vp

​​​​