HE 93/2006

HE 93/2006

laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 26.09.2006 PeVM 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2006

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 8/2006 vp

​​​​