HE 93/2007

HE 93/2007

laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.10.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 03.10.2007

Käsittely päättynyt 15.11.2007 LiVM 12/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

03.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

05.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- tf. avdelningschef Göran Holmberg, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering (K)

16.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Matti Eronen, Merenkulkulaitos (K)

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan varustamoyhdistys - Ålands Redarförening

- toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys (K)

- osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys ry (K)

- asiamies Stefan Lomberg, Suomen Laivameklariliitto (K)

18.10.2007

Merkitty saapuneeksi

- MKL:n toimittama tilastotieto jäänmurtajien avustustoiminnasta sekä Rahtialusyhdistyksen väyläveron ylikatteellisuusanalyysi

23.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

24.10.2007

Valmistava keskustelu

13.11.2007

Yleiskeskustelu

15.11.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 12/2007 vp

​​​​