HE 93/2011

eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 01.11.2011

Käsittely päättynyt 17.04.2012 PuVM 3/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

08.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Takanen, puolustusministeriö

- erityisasiantuntija Sanna Poutiainen, puolustusministeriö (K)

- kaupallisjuridinen asiantuntija Juhani Matinlassi, Pääesikunta (K)

23.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

28.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mika Koponen, Poliisihallitus, asehallinto (K)

- tulliylitarkastaja Pirjo Nykänen, Tullihallitus, valvontaosasto (K)

29.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry) (K)

- toimitusjohtaja Raimo Karjalainen, Sako Oy (K)

- lähetystöneuvos Pia Hillo, ulkoasiainministeriö

- toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Frank Johansson, Amnesty International Suomen osasto (K)

06.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Lotta Lampela, suojelupoliisi (K)

- valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

07.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj

14.03.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 1/2012 vp

10.04.2012

Valmistava keskustelu

12.04.2012

Yleiskeskustelu

17.04.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 3/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 02.11.2011

Käsittely päättynyt 13.03.2012 UaVL 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sanna Poutiainen, puolustusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jari Takanen, puolustusministeriö

- lähetystöneuvos Pia Hillo, ulkoasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Punainen Risti - SPR (K)

- Amnesty International (K)

09.03.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

13.03.2012

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- UaVL 1/2012 vp