HE 94/2005

HE 94/2005

laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 12.09.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 TyVM 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Mikko Hurmalainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Jussi Murto, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Arto Teronen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- piiripäällikkö Seppo Pekkala, Turun ja Porin työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Hannu Mäkinen, Hämeen työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Pasi Hasu, Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Seppo Tarnanen, Itä-Suomen työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Marja-Leena Pohjola, Keski-Suomen työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Hannu-Tuomas Kokko, Vaasan työsuojelupiiri

- piiripäällikkö Pentti Pekkala, Pohjois-Suomen työsuojelupiiri

- ylitarkastaja Arto Lapiolahti, Uudenmaan työsuojelupiiri

I käsittely

13.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Jatkettu I käsittely

19.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät (K)

- projektipäällikkö Rauno Hanhela, Työterveyslaitos (K)

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

- asiantuntija Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- työympäristötoimitsija Anne Mironen, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (K)

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus (K)

- lakimies Jouni Kallioluoma, Hämeen työsuojelupiiri (K)

- työympäristötoimitsija Anne Mironen, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (K)

- vastaava työsuojelusihteeri Juha Pesola, Metallityöväen Liitto ry (K)

- työsuojeluvaltuutettu Ahti Koivu, Metsä Tissue Oyj (K)

- työsuojeluvaltuutettu Matti Välimäki, Atria Yhtymä Oyj, Nurmon tehdas (K)

- piiripäällikkö Pentti Pekkala, Pohjois-Suomen työsuojelupiiri

- puheenjohtaja Pertti Ollila, Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Perhehoitoliitto ry:n lausunto.

16.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työsuojeluinsinööri Tuula Muinonen, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- työsuojelutoimikunnan varapuheenjohtaja Jaana Ylä-Mononen, eduskunta

- vastaava työterveyslääkäri Anita Pienimäki, eduskunta (K)

- työsuojelupäällikkö Martti K. Korhonen, eduskunta (K)

- työsuojeluvaltuutettu Jorma Salminen, eduskunta

23.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Johtaja Leo Suomaan muistio.

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.09.2005

Käsittely päättynyt 28.10.2005 PeVL 42/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

29.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

30.09.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

28.10.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 42/2005 vp