HE 94/2008

HE 94/2008

laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 02.12.2008 HaVM 24/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen, valtioneuvoston kanslia

- tietopalvelupäällikkö Aki Hietanen, oikeusministeriö (K)

06.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan kanslia (K)

- Suomen Pankki (K)

11.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansallisarkisto (K)

21.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston kanslia (K)

28.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 24/2008 vp

​​​​