HE 95/2003

HE 95/2003

laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2003 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.10.2003

Käsittely päättynyt 13.11.2003 TaVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

15.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.10.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

17.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Haverinen, Energiamarkkinavirasto (K)

- lakimies Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto (K)

- myyntijohtaja Matti Tähtinen, Fingrid Oyj (K)

- diplomi-insinööri Markku Kauhanen, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy (K)

- yksikön johtaja Pekka Salomaa, Sähköenergialiitto Sener (K)

- ekoenergiavastaava Sirkka Tepponen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

11.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

13.11.2003

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 3/2003 vp

​​​​