HE 95/2007

HE 95/2007

kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.10.2007

Käsittely päättynyt 23.10.2007 StVM 9/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Milla Meretniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.10.2007

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen selvitys

Valmistava keskustelu

23.10.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 9/2007 vp