HE 95/2008

HE 95/2008

laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.09.2008

Käsittely päättynyt 05.05.2009 LaVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- oikeudellisen yksikön johtaja Paavo Siltanen, Rikosseuraamusvirasto (K)

- ylilääkäri Irma Kotilainen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

25.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Tuula Harju, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylitarkastaja Tom Laitinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- johtava lääkäri Eila Tiihonen, Niuvanniemen sairaala (K)

26.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Wilhelm Norrman, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- hallinto-oikeustuomari Mika Hämäläinen, Suomen tuomariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus

- Vanhan Vaasan sairaala

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen muistio 25.11.2008.

27.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Raimo Lahti, (K)

02.12.2008

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden tarkistettu lausunto.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

11.12.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisämuistio 3.2.2009.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön muistio 2.2.2009.

25.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- finanssisihteeri Saija Kaukonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

31.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö

01.04.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

03.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

17.04.2009

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 17.4.2009

Epävirallinen keskustelu

29.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

05.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 6/2009 vp