HE 95/2009

laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 05.11.2009 HaVM 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- TyV antaa lausunnon

Käsittely

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 13/2009 vp.

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Harri Sivula, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sari Siegberg, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus (K)

14.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Verohallitus (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

05.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 15/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 16.06.2009

Käsittely päättynyt 30.09.2009 TyVL 13/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Harri Sivula, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus (K)

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, Maahanmuuttovirasto (K)

- piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- ylitarkastaja Husein Muhammed, Vähemmistövaltuutetun toimisto

- yksikön päällikkö Sinikka Hyyppä, Uudenmaan työlupayksikkö, Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Erkki Laukkanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- vastaava lakimies Jyrki Ojanen, Rakennusliitto ry (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- projektipäällikkö Janne Marttinen, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Harri Sivula, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 13/2009 vp