HE 95/2011

eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 02.11.2011

Käsittely päättynyt 09.12.2011 HaVM 8/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö

17.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- asianajaja Petteri Uoti, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

01.12.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 19/2011 vp

02.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

08.12.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

09.12.2011

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 8/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.11.2011

Käsittely päättynyt 30.11.2011 PeVL 19/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

24.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Outi Suviranta, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

30.11.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 19/2011 vp