HE 95/2012

eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 lakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2012 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 tarkastusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisuus lausunnon antamiseen
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 talousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisuus lausunnon antamiseen

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 09.10.2012 LaVL 10/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeusministeriö

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Arto Kujala, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Niko Ijäs, valtiovarainministeriö (K)

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Tarja Honkanen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rovaniemen hovioikeus (K)

- vakuutusoikeus (K)

- markkinaoikeus (K)

Käsittely

26.09.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.09.2012

Yleiskeskustelu

09.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 10/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 04.10.2012 PeVP 60/2012 vp 6 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

27.09.2012

Yleiskeskustelu

02.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- lakivaliokunnan saamat asiantuntijalausunnot

04.10.2012

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 23.10.2012 UaVL 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- UM:n muistio 24.9.2012

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, UM

- lähetystöneuvos Katja Ahlfors, ulkoasiainministeriö

18.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysministeri Heidi Hautala, UM (K)

- ylitarkastaja Laura Torvinen, ulkoasiainministeriö

- yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, UM

19.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

23.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- UaVL 4/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.09.2012

Käsittely päättynyt 13.12.2012 VaVM 39/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylijohtaja, ma kansliapäällikkö Pentti Partanen, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Taina Susiluoto, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon viimeistään 22.10.2012.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

28.09.2012

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

28.09.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PLM:n asiantuntijakuulemisen 21.9. ja STM:n asiantuntijakuulemisen 25.9. lisäselvitykset.

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki

- ylijohtaja Juhana Vartiainen, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- vanhempi tutkija Markku Lehmus, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- ekonomisti Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt

23.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 7/2012 vp, HaVL 14/2012 vp, LaVL 10/2012 vp, LiVL 14/2012 vp, MmVL 22/2012 vp, PuVL 7/2012 vp, SiVL 10/2012 vp, StVL 15/2012 vp, TaVL 37/2012 vp, TuVL 5/2012 vp, TyVL 16/2012 vp, YmVL 13/2011 vp.

26.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 4/2012 vp

26.10.2012

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

06.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- johtaja Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt (K)

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

- pääsihteeri Satu Tuomikorpi, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Virpi Pikkuaho, Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Heinikoski, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- toimialan johtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki (K)

- VTT Risto Ranki, (K)

30.11.2012

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 166/2012 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-227/2012 vp, TAA 229-424/2012 v, TAA 426-601/2012 v, TAA 602/2012 vp

04.12.2012

Epävirallinen keskustelu

- jaetaan pääluokkia 24, 25, 26 ja 27 koskevat mietintöluonnokset.

05.12.2012

Yleiskeskustelu

- Pl:t 24, 25, 26 ja 27

07.12.2012

Yleiskeskustelu

- Pl:t 28, 30 ja 31

07.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl: 21-27

07.12.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

- - Yleisperustelut

11.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl:t 28. 30 ja 31

11.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, valtiovarainministeriö (K)

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö (K)

12.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- pl 29, 32, 33, 35 ja 36

12.12.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- - yleisperustelut

12.12.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- OKM:n lisäselvitykset: 11.12.2012; nuorisotakuu ja 12.12.2012; veikkausvoittovarat

13.12.2012

Yleiskeskustelu

- - osasto 15

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Käsittely

13.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- - osasto 15

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.12.2012

Yleiskeskustelu

Valmistunut:

- VaVM 39/2012 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

19.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylijohtaja, ma kansliapäällikkö Pentti Partanen, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

- hallintojohtaja Pertti Rauhio, eduskunnan kanslia

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia (K)

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, prikaatikenraali Mikko Kirjavainen, Rajavartiolaitos (K)

- hallitusneuvos Tarja Oksanen, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Teemu Hassinen, Hätäkeskuslaitos (K)

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Jorma Vuorio, Maahanmuuttovirasto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Jorma Julin, ulkoasiainministeriö (K)

- kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö, lippueamiraali Kari Takanen, Pääesikunta

- suunnittelupäällikkö, eversti Petri Hulkko, Maavoimien esikunta (K)

- kommodori Erkki Mikkola, Merivoimien esikunta

- suunnittelupäällikkö, eversti Jari Mikkonen, Ilmavoimien esikunta

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj (K)

- toimitusjohtaja Ari Makkonen, EURENCO Vihtavuori Oy (K)

- toimitusjohtaja Raimo Helasmäki, Nammo Lapua Oy (K)

- liiketoimintajohtaja Timo Hammar, Insta Group Oy (K)

- hallituksen jäsen Juha Parkkonen, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

- pääsihteeri Lotta Mertsalmi, Naisten Valmiusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (K)

- vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta (K)

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- poliisijohtaja Robin Lardot, Poliisihallitus (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala, liikkuva poliisi (K)

- johtaja Ara Haikarainen, Helsingin poliisilaitos (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Development Officer/Team leader Meri Hyrske-Fischer, Kuurojen Maailmanliitto (K)

- kunniapuheenjohtaja Liisa Kauppinen, Kuurojen Maailmanliitto

- hallituksen jäsen Kaisa Alanne, Kuurojen Maailmanliitto

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- apulaisosastopäällikkö Hanna Lehtinen, ulkoasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- Rajaturvallisuusunioni ry (K)

- Kirkon Ulkomaanapu (K)

- Suomen Pakolaisapu (K)

- Suomen UNICEF (K)

- Suomen UN Women - Finland UN Women ry (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tuomas Immonen, sisäasiainministeriö (K)

- komentaja Juhani Karjomaa, puolustusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jorma Kiviniemi, puolustusministeriö

- johtaja Helinä Kokkarinen, Kriisinhallintakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Upseeriliitto ry (K)

- Päällystöliitto ry (K)

- Aliupseeriliitto ry (K)

- sisäasiainministeriö (K)

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi (K)

- toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo, Leijona Catering Oy (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysministeri Heidi Hautala, ulkoasiainministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, ulkoasiainministeriö

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö (K)

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

Valmistava keskustelu

14.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos (UM)

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Päivi Räsänen, sisäasiainministeriö (K)

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö

- everstiluutnantti Jari Tolppanen, Rajavartiolaitos

Valmistava keskustelu

- (SM)

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Carl Haglund, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- ministerin sotilasneuvonantaja Manu Tuominen, puolustusministeriö

- vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta, puolustusministeriö

- kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini, eduskunta

- kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen, eduskunta

22.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SM:n lisäselvitys (pelastustoimen lähialueyhteistyö v. 2013; rahoitus)

Valmistava keskustelu

- (PLM)

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos (SM)

28.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekatsaus 2012

- sisäasiainministeriö (K)

04.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl 21, 22, 23, 24, 26 ja 27

Verojaosto

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

04.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- - mietintöluonnos

11.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- - tasapainotus.

Sivistys- ja tiedejaosto

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys kuulemiseen 21.9.

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja, rehtori Thomas Wilhelmsson, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Henrik Wolff, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- varapuheenjohtaja Eero Kuparinen, Tieteentekijöiden liitto TTL (K)

- varapuheenjohtaja Elisa Hyytiäinen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto

- Svenska handelshögskolan

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (K)

- toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry (K)

- toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry (K)

- vs. toiminnanjohtaja Frida Nylund, Finlands svenska Marthaförbund rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Teatterikorkeakoulu (K)

- Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys kuulemiseen 21.9.

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jarno Lappalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Aleksej Fedotov, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Joonas Mikkilä, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- edunvalvontasihteeri Terhi Haapaniemi, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

- förbundsordförande Anna Ingman, Finlands Svenska Skolungdomsförbund r.f. (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yliopistokeskusten yhteistyöfoorumi

- Itä-Suomen yliopisto

- Vaasan yliopisto

- Tampereen yliopisto

- Sibelius-Akatemia

- Åbo Akademi

- Turun yliopisto

- Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Markku Liljeström, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Ida Mielityinen, Akava ry (K)

- koulutusjohtaja Jaana Lehto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Heinikoski, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Akatemia

- Tutkimus- ja innovaationeuvosto

- Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

- Oulun yliopisto

- Tampereen teknillinen yliopisto

- Jyväskylän yliopisto

- Aalto-yliopisto

- Kuvataideakatemia

Merkitty saapuneeksi

- Suomi-Puola yhdistysten liitto ry:n kannanotto

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (K)

- ylijohtaja Helena Edgren, Museovirasto (K)

- laki- ja henkilöstöjohtaja Carolina Ansinn, Museovirasto (K)

- ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo (K)

- toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen, Suomen kirjastoseura (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- förbundsordförande Dan Johansson, Finlands Svenska Lärarförbund FSL/OAJ (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

- Saamelaiskäräjät

- Svenska Finlands Folkting

- Kesälukioseura ry

- Suomen museoliitto

- Finland Festivals

- taiteen keskustoimikunta

- Suomi-Amerikka Yhdistysten liitto

- Suomen Kotiseutuliitto

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- puheenjohtaja Timo Klemettinen, Taiteen Perusopetusliitto TPO (K)

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Sinfoniaorkesterit ry

- Suomen kesäyliopistot ry

- elinikäisen oppimisen neuvosto

- Kansalaisopistojen liitto KoL

- Medborgarinstitutens förbund MiF

- Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (FAMI)

- Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY

- Kuurojen Liitto ry

- Tanssin Tiedotuskeskus

- Suomi-Seura ry

- Ulkosuomalaisparlamentti

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

19.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansanopistoyhdistys

- Helsingin Juhlaviikot

- Forum Artis ry

- Opintokeskukset ry

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Jukka Gustafsson, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Kirsi Lähde, opetus- ja kulttuuriministeriö

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Satu Tuomikorpi, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

- pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto (K)

- pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomi-Venäjä-Seura

- puheenjohtaja Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Suomen Kansallisooppera (K)

- pääjohtaja Mika Myllyaho, Suomen Kansallisteatteri (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- puheenjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry (K)

- toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, Teatterikeskus ry - Teatercentrum rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tuglas seura ry (K)

- Ystävyysseurojen liitto (K)

- Museovirasto (K)

- Sofia-opisto (K)

- Sirkuksen tiedotuskeskus (K)

- kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, (K)

- henkilöstösuunnittelija Riitta Lehtola, (K)

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anu Laitila, Lukukeskus (K)

- johtaja, professori Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Celia - Näkövammaisten kirjasto

- Lehtimäen opisto

- Suomen sarjakuvaseura ry

16.11.2012

Epävirallinen keskustelu

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus

- Kansaneläkelaitos

Merkitty saapuneeksi

- opetuministeriön lisäselvitys Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista

Merkitty saapuneeksi lausunto

- opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Oppijan verkkopalveluiden kehittämisen ja ylläpidon rahoituksesta

23.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- Opetushallituksen selvitys Oppijan verkkopalveluiden kehittämisen ja ylläpidon rahoituksesta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjola-Norden

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 26.11.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 29.11.

Jatkettu yleiskeskustelu

05.12.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Maatalousjaosto

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Keskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (K)

- toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen, Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- tutkimusjohtaja Taneli Kolström, Metsäntutkimuslaitos (K)

- talouspäällikkö Mika Aho, Metsähallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ry (K)

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- professori Heikki Lehtonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- Suomen Hevostietokeskus ry (K)

- Metsäntutkimuslaitos (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund rf (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- hankepäällikkö Hanne Husso, EkoCentria (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Vesihuoltopäällikkö Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- järjestöpäällikkö Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvityshenkilö Rauno Saari, (K)

23.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- johtaja Aulis Rantala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

30.11.2012

Yleiskeskustelu

05.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Liikennejaosto

06.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto (K)

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen, Stora Enso

- professori Lauri Ojala, Turun kauppakorkeakoulu (K)

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

- ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Väisänen, Liikennevirasto (K)

- ylitarkastaja Risto Lång, Liikennevirasto

- toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

- ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu, Finavia Oyj (K)

- talousjohtaja Erno Hildén, Finnair OyJ (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rengonharju-säätiö (K)

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos (K)

18.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- viestintämarkkina-asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, Viestintävirasto

- hallintojohtaja Jarmo Muiniekka, Pohjois-Savon liitto (K)

- Toimitusjohtaja Petri Naukkarinen, Kuuskaista verkko-osuuskunta (K)

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

- pääsihteeri Jorma Leppänen, Saaristoasiain neuvottelukunta (K)

- toimitusjohtaja Markus Broberg, Pirttisaari - Bodö Liikenne Oy (K)

- toimialajohtaja Christjan Brander, Paraisten kaupunki (K)

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari, Steveco Oy

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toiminnanjohtaja Elina Multanen, Straightway (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- seutujohtaja Marjukka Aarnio, Savonlinnan seudun kuntayhtymä (K)

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki (K)

- varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry (K)

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

- toiminnanjohtaja Risto Blomquist, Suomen Laivanpäällystöliitto (K)

13.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy (K)

- liikenneneuvos Marko Forsblom, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Harri Yli-Villamo, Liikennevirasto (K)

- johtaja Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

- johtaja Antti Rinta-Porkkunen, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- johtaja Petri Keränen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneministeri Merja Kyllönen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö

- yksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- erityisavustaja Sarianne Hartonen, Liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäjohtaja Taina Pieski, Liikenne- ja viestintäministeriö

22.11.2012

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Harri Yli-Villamo, Liikennevirasto (K)

27.11.2012

Yleiskeskustelu

29.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

04.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Työ- ja elinkeinojaosto

14.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, Geologian tutkimuskeskus (K)

- johtaja Hannu Kemppainen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- pääjohtaja Erkki Leppävuori, VTT (K)

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- budjettineuvos Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj (K)

- toimitusjohtaja Kari Häyrinen, Finpro (K)

- toiminnanjohtaja Juha Jutila, Keksintösäätiö (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Tapio Laamanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Määttänen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto

- ylijohtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto

- johtava lakimies Tuula Sario, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

- talous- ja velkaneuvoja Petri Hirvonen, Velkaneuvonta ry (K)

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö

- Pirkko Saarela, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Työllisyyspäällikkö Päivi Sipiläinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Merja Mattila, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- innovaatiojohtaja Hannele Pohjola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Tsupari, Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK)

- toimitusjohtaja Pia Backman, Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK) (K)

- toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen, Invest in Finland (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

- toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisasiantuntija Marja Koivula, Päijät-Hämeen liitto (K)

- aluekehitysjohtaja Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry (K)

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

24.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Sakari Immonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula, Tulevaisuuden kasvupolut Oy (K)

- hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren, Ponsse Oyj

- toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Peltola, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- varatoimitusjohtaja Timo Suistio, STX Finland Cruise Oy (K)

- toimitusjohtaja Esko Mustamäki, Arctech Helsinki Shipyard Oy

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto (K)

- yhteyspäällikkö Noora Jansson, Business Oulu (K)

- toimitusjohtaja Esa Holttinen, Wpd Finland (K)

23.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistava keskustelu

28.11.2012

Yleiskeskustelu

30.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

05.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Kunta- ja terveysjaosto

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

- johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Kuopion yliopistollinen sairaala (K)

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- kehittämispäällikkö Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- talousjohtaja Olli-Pekka Luukko, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

- sosiaalipolitiikan asiantuntija Nelli Karkkunen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Rikosuhripäivystys (K)

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

- avustusvalmistelija Mirja Nyroos-Seppänen, Raha-automaattiyhdistys (K)

- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö (K)

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Outi Töytäri, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

- puheenjohtaja Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Arto Vehviläinen, sosiaali- ja terveysminiseriö (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kansaneläkelaitos (K)

- Erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- henkilöstöpäällikkö Jussi-Pekka Moisio, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- puheenjohtaja Mauri Niskakoski, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

- Toiminnanjohtaja Leena Mankkinen, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (K)

- hallituksen jäsen Uolevi Utriainen, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (K)

- Markkinaoikeus (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, (K)

- Erityisasiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen, Kustavin kunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava ylilääkäri Jari Petäjä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- perhepalvelujohtaja Sisko Lounatvuori, Helsingin kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus (K)

- Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- sosiaaliasioiden päällikkö Katja Veirto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtava tutkija Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos Kela (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

13.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Marja Vaarama, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) (K)

- ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) (K)

- toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeusministeriö (K)

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, Valtiovarainministeriö

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Lotta Hämeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriö

Valmistava keskustelu

27.11.2012

Yleiskeskustelu

28.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

04.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

05.12.2012

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Asunto- ja ympäristöjaosto

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sunnittelupäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- osastonjohtaja Sari Sistonen, Kuntarahoitus Oyj (K)

- johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Asokodit Oy (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, Kunta-asunnot Oy (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Villo, Asukasliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry (K)

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kirsi Palviainen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Hannu Puttonen, Y-säätiö (K)

- hankevastaava Jussi Lehtonen, Vailla vakinaista asuntoa ry (K)

- suunnittelija Aarne Rajalahti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (K)

- varapuheenjohtaja Timo Kontio, Nuorisoasuntoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

12.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö (K)

- ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomen Vuokranantajat ry (K)

- Suomen opiskelija-asunnot SOA ry (K)

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- päällikkö Lassi Liippo, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

- pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Magnus Nyström, ympäristöministeriö (K)

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus

Valmistava keskustelu

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö (K)

- kehitysjohtaja Rolf Karrento, Pidä Lappi Siistinä ry (K)

- toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

- varainhankkija Jaska Salonen, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. (K)

- asiamies Erik Båsk, John Nurmisen Säätiö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

- Botanian ystävät ry (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, ympäristöministeriö (K)

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto (K)

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

14.11.2012

Yleiskeskustelu

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, ympäristöministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

23.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

30.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

05.12.2012

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 17.10.2012 TrVL 7/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

26.09.2012

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 7/2012 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 HaVL 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Pentti Partanen, sisäasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, sisäasiainministeriö (K)

- apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäasiainministeriö (K)

- valmiusjohtaja Janne Koivukoski, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Paula Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- pääekonomisti Juhani Turkkila, Suomen Kuntaliitto (K)

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- suojelupoliisi (K)

- liikkuva poliisi (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ylijohtaja Anneli Taina, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ylijohtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- aluekehityspäällikkö Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- valtiovarainministeriö (K)

- Pohjois-Savon liitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maakuntien liittojen 13.9.2012 päivätty kannanotto.

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoon kaupunki (K)

- talous- ja strategiajohtaja Risto Väänänen, Joensuun kaupunki (K)

- valtuuston puheenjohtaja Jukka Majala, Ruoveden kunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Paltamon kunta (K)

09.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

11.10.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

16.10.2012

Yleiskeskustelu

- Alustava luonnos, liite B 3 §

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

18.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos 18.10.2012, liite A 3 §

19.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 14/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 18.10.2012 LiVL 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto (K)

- osastonjohtaja Juhani Nikula, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- johtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos (K)

- johtaja Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin seudun liikenne HSL (K)

- Infra ry (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu, Finavia Oyj (K)

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä (K)

- toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy (K)

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Proxion Train Oy (K)

- Suomen Varustamot ry (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

- julkaisujohtaja Ismo Silvo, Yleisradio (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saaristoasiain neuvottelukunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2012

Valmistava keskustelu

10.10.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

11.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Paikallisliikenneliitto (K)

18.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 14/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 MmVL 22/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- professori Heikki Lehtonen, MTT Taloustutkimus (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- tutkimusjohtaja Taneli Kolström, Metsäntutkimuslaitos (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus (K)

- toiminnanjohtaja Timo Leirimaa, Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (K)

Kirjaus

25.09.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Koneyrittäjien liitto ry (K)

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto ry (K)

- yksikön johtaja Jouko Lehtoviita, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

Käsittely

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- FT, dosentti, FICAM:in johtaja Tuula Heinonen, FICAM (K)

- toiminnanjohtaja Hannu Salo, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry (K)

- metsätalouden talouspäällikkö Mika Aho, Metsähallitus (K)

Kirjaus

02.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

- Vesilaitosyhdistys (K)

Käsittely

04.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry (K)

- METO Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- Metsäteollisuus ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi (K)

09.10.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

17.10.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

18.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

19.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 18.10.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 22/2012 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 PuVL 7/2012

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- konserniohjausyksikön johtaja Taina Susiluoto, puolustusministeriö

- yksikön johtaja, talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jari Kajavirta, puolustusministeriö

- prikaatikenraali, komentopäällikkö Sakari Honkamaa, Pääesikunta (K)

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- päällikkö Timo Lehtinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto - JHL ry (K)

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- JUKO ry:n puolustus- ja rajajaoston puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

19.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Yleiskeskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 7/2012 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 SiVL 10/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Skog, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Käsittely

21.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- Lukukeskuksen kannanotto 21.9.2012

Ennakkokäsittely

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- oppisopimusjohtaja Anne Vuorinen, Keudan oppisopimuskeskus (K)

- varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja, Suomen Yrittäjät (K)

- kuntayhtymäjohtaja Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

27.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemiseen 18.9.2012

Merkitty saapuneeksi

- Opetushallituksen lisäselvitys 21.9. kuulemiseen

Merkitty saapuneeksi

- Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kannanotto 25.9.2012

03.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, Kosteus- ja hometalkoot - toimenpideohjelma (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- asiantuntija Anna Storm, Sanasto ry (K)

- projektisuunnittelija Leena Rantala, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Anu Laitila, Lukukeskus (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomi-Puola -yhdistysten kannanotto

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

- vs. oppisopimusjohtaja Tuula Hoivala, PIRKO, Pirkanmaan oppisopimuskeskus (K)

- koulutusjohtaja Virpi Pikkuaho, Oulun seudun ammattiopisto, Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö (K)

- johtaja Kaija Miettinen, Bovallius ammattiopisto (K)

- rehtori Markku Aunola, Kiipulan ammattiopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

Merkitty saapuneeksi

- Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kannanotto 8.10.2012

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- RI, FT, suunnittelija Helmi Kokotti, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ystävyysseurojen liitto

- Suomi-Venäjä-Seura

- Tuglas-seura

- Suomi-Itävalta Yhdistys

- Suomen Viro-yhdistysten liitto ry (SVYL)

- Pohjola-Norden

- Suomi-Amerikka Yhdistysten liitto

12.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.10.2012

Yleiskeskustelu

19.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 StVL 15/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

21.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitykset

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- talousjohtaja Kai Ollikainen, Kela

- johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- johtaja Eeva Kuuskoski, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliiton lisäselvitykset

Käsittely

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- va. sosiaalipalvelujohtaja Anne Korhonen, Imatran kaupunki (K)

- palvelupäällikkö Jaana Vilpas, Vantaan kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Ville Turkka, Vantaan Icehearts ry (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, (K)

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- finanssineuvos Marja-Liisa Parjanne, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät

- Raha-automaattiyhdistys

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson,

- sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko,

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu

12.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.10.2012

Yleiskeskustelu

19.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 15/2012 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 18.10.2012 TaVL 37/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Janne Känkänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylijohtaja Juhana Vartiainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja Alexander Bargum, Perheyritysten liitto ry

- tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

- tutkimuskoordinaattori Eero Lehto, Palkansaajien tutkimuslaitos PT (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vuorineuvos Jorma Eloranta, (K)

- konsernijohtaja Kari Stadigh, Sampo Oyj (K)

05.10.2012

Keskusteltiin asiasta.

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Oy Vallila Interior Ab (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ilkka Kylävainio, Keitele Forest Oy (K)

16.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metallityöväen Liitto ry (K)

17.10.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 17.10.2012

18.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos 18.10.2012

Valmistunut:

- TaVL 37/2012 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 17.10.2012 TuVL 5/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.09.2012

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

26.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Juhana Vartiainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- konsernijohtaja Kari Stadigh, Sampo-konserni (K)

- vuorineuvos Jorma Eloranta, Eera Oy (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Valmistava keskustelu

03.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Solidium Oy (K)

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

- strategiajohtaja Leena Treuthardt, Suomen Akatemia

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- asiantuntija Olli Hietasen muistiot 10.10.2012

17.10.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 5/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 18.10.2012 TyVL 16/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

- mahdollinen lausunto viimeistään 22.10.2012 valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Marianne Koivunen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija, HTM Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- asiantuntija Tarja Arkio, Akava ry (K)

- yhteiskuntapoliittinen asiantuntija, lakimies Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto (K)

- yksikön päällikkö Tiina Keränen, Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raimo Hokkanen, Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- toimialajohtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki (K)

- vs. kehittämisjohtaja Mirella Huttunen, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue (K)

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- filosofian tohtori Maire Mäki, Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (K)

11.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Päivi Yli-Pietilä, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Minna Piispa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- kehitysjohtaja Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- professori Johanna Niemi, Helsingin yliopisto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- opetus- ja kulttuuriministeriön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Monika-Naiset liitto ry (K)

12.10.2012

Valmistava keskustelu

16.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Työ- ja elinkeinoministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ensi- ja turvakotien liitto ry:n lisäselvitykset.

17.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

18.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 16/2012 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 20.09.2012

Käsittely päättynyt 18.10.2012 YmVL 13/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.09.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Korjausneuvojat ry (K)

- Vanhustyön keskusliitto (K)

Keskusteltiin asiasta.

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2012

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto (K)

28.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- luontopalvelujen apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- suojeluasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

04.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- strateginen johtaja Mari Pantsar-Kallio, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Marketta Virta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Aino Turpeinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uuraisten kunta (K)

05.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Eeva Hellström, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

- apulaisosastopäällikkö Hanna Lehtinen, ulkoasiainministeriö (K)

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö

- ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

- vt. johtaja Kari Salmi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- asiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys.

11.10.2012

Valmistava keskustelu

18.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 13/2012 vp