HE 96/2006

laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 20.10.2006 LiVM 18/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Hannu Pellikka, Ajoneuvohallintokeskus

- logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- EK:n kirjallinen asiantuntijalausunto

Päätetty jatkokäsittelystä.

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Perttu Puro, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

20.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

20.10.2006

Yleiskeskustelu

Valmistunut:

- LiVM 18/2006 vp