HE 96/2008

HE 96/2008

laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.09.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 212/2008

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 25.05.2010 HaVM 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

05.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Esko Romppainen, Raha-automaattiyhdistys (K)

- johtaja Janne Peräkylä, Raha-automaattiyhdistys

- lakimies Tuula Sundström, Oy Veikkaus Ab (K)

- toimitusjohtaja Ilmari Halinen, Fintoto Oy (K)

11.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Sami Korhonen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- lakimies Kirsi Salo, Viestinnän Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Automaattivuokraajat ry (K)

19.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Sakari Vanhala, korkein hallinto-oikeus (K)

- pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- yhteysjohtaja Juha Viertola, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- lakimies Jaakko Lindgren, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy (K)

- asianajaja Arto Hakkarainen, Krogerus Attorneys Ltd (K)

- asianajaja, oikeustieteen tohtori Lauri Railas, Krogerus Attorneys Ltd (K)

- PR johtaja Patrik Strang, Betsson PR & Media AB

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Saini Mustalampi, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (K)

- tutkija Jukka Halme, Kansanterveyslaitos KTL (K)

- toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö (K)

27.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

- erikoistutkija Hannu Pohjonen, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Katri Väänänen, Kuluttajavirasto (K)

- toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto ry (K)

04.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Eeva Kuuskoski, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

09.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

19.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lantråd/maaneuvos Viveka Eriksson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/Ålands Landskapsregering (K)

- förvaltningschef/hallintopäällikkö Arne Selander, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/Ålands Landskapsregering

- verkställande direktör/toimitusjohtaja Lars Porko, Ålands Penningautomatförening rf (K)

25.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- landhövding/maaherra Peter Lindbäck, Ålands länsstyrelse/Ahvenanmaan lääninhallitus (K)

06.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jouni Laiho, sisäasiainministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

12.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

27.03.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

18.09.2009

Merkitty saapuneeksi

- Komission kirje 2.2.2009 Suomen arpajaislain muuttamisesta tehdyssä notifiointiasiassa sekä Suomen vastaus.

23.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

20.04.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 15/2010 vp.

22.04.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

23.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

27.04.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 4/2010 vp.

27.04.2010

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 212/2008 vp

29.04.2010

Epävirallinen keskustelu

- Alustava pykäläluonnos.

04.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Citypress Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2005:27.

06.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asianajotoimisto Krogerus Oy (K)

07.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- alustava luonnos 7.5.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Betsson AB (K)

11.05.2010

Epävirallinen keskustelu

- luonnos 11.5.2010.

19.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

20.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos 20.5.2010.

21.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- sihteerin täydennysehdotuksia mietintöluonnokseen 20.5.2010.

25.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 7/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.09.2008

Käsittely päättynyt 15.04.2010 PeVL 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö (K)

- lantråd/maaneuvos Viveka Eriksson, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- förvaltningschef/hallintojohtaja Arne Selander, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Leif Sevón, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Dan Frändeltä

26.02.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Dan Frände, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultavaksi professori Juha Raitio

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Raitio, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.03.2010

Epävirallinen keskustelu

05.03.2010

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- landshövding/maaherra Peter Lindbäck, Statens ämbetsverk på Åland / Ahvenanmaan valtionvirasto (K)

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

Epävirallinen keskustelu

18.03.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

25.03.2010

Epävirallinen keskustelu

Jatkettu valmistava keskustelu

09.04.2010

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

15.04.2010

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 15/2010 vp