HE 96/2009

HE 96/2009

laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2009 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 17.06.2009

Käsittely päättynyt 25.09.2009 PuVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö

25.09.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 2/2009 vp

​​​​