HE 96/2010

HE 96/2010

laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 17.09.2010 UaVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Markku Virri, ulkoasiainministeriö

- lähetystöneuvos Katja Pehrman, ulkoasiainministeriö

- johtaja Paula Vanninen, VERIFIN

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.09.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- UaVM 4/2010 vp

​​​​