HE 96/2012

eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 HaVM 22/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 11/2012 vp

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Luhtala, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kehittämispäällikkö, kuntatalous Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto (K)

23.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Meklin, (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

27.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 18/2012 vp

29.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Arto Haveri, (K)

Epävirallinen keskustelu

30.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 22/2012 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 26.10.2012 SiVL 11/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Luhtala, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Ville Salonen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetus- ja kulttuuriministeriö

03.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön muistio 15.10.2012

Valmistava keskustelu

26.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 23.11.2012 StVL 18/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto (K)

21.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 18/2012 vp