HE 97/2007

HE 97/2007

laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.10.2007

Käsittely päättynyt 04.12.2007 SiVM 12/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö (K)

13.11.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 14/2007 vp

22.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- puheenjohtaja Pentti Rauhala, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Miettinen, TTK Dipoli (K)

- hallituksen jäsen Mikko Majander, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Eero Kasanen, Helsingin kauppakorkeakoulu

29.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja, työvaliokunnan jäsen Teppo Turkki, Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti IADE (K)

- opetusalan neuvonantaja Jussi Karakoski, ulkoasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.11.2007

Valmistava keskustelu

04.12.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 12/2007 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.10.2007

Käsittely päättynyt 09.11.2007 PeVL 14/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2007

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 14/2007 vp

​​​​