HE 97/2010

laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2010

Käsittely päättynyt 21.10.2010 LaVM 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hovioikeudenneuvos Markku Aarola, Turun hovioikeus (K)

- käräjätuomari Seija Ovaskainen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylitarkastaja Heidi Nummela, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Timo Ajaste, Poliisihallitus (K)

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- vicehäradshövding / varatuomari Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf (K)

- toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (K)

- eläinlääkäri Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeusrekisterikeskus

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto

- Maaseutuvirasto

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kimmo Nuotio,

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

13.10.2010

Epävirallinen keskustelu

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 15.10.2010.

21.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 18/2010 vp