HE 97/2013

HE 97/2013

eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 25.10.2013 MmVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Juha Riippi, Maaseutuvirasto (K)

- johtaja Antti Heikkilä, Metsäkeskus, Etelä-Savo (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- venäjä-asoiden päällikkö Jukka Halonen, Metsäteollisuus ry (K)

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen, Tulli (K)

Kirjaus

10.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Käsittely

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaus

23.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- WWF Suomi

Käsittely

24.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 9/2013 vp

​​​​