HE 98/2003

HE 98/2003

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.10.2003

Käsittely päättynyt 21.10.2003 TyVM 5/2003 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

15.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- ylitarkastaja Anneli Sollo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

15.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

17.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- ylitarkastaja Anneli Sollon sähköpostiviesti

21.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2003 vp