HE 98/2005

HE 98/2005

asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.09.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 YmVM 16/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

13.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

16.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Soile Toriseva, Valtiokonttori

- lainoitusylitarkastaja Erkki Asikainen, Valtion asuntorahasto (K)

Jatkettu I käsittely

27.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Aija Tasa, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeus Oy (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Ilja Koskinen, Helsingin Asumisoikeus Oy (K)

- asiakkuuspäällikkö Ritva Bergström, Asuntosäätiö (K)

- puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vuokralaisten Keskusliitto ry:n kirjallinen lausunto.

06.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtion asuntorahaston lisäselvitys.

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen, ympäristöministeriö (K)

- pääsuunnittelija Kari Matikainen, ympäristöministeriö

20.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n lisäselvitys.

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asumisoikeus Oy:n lisäselvitys.

11.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n kirjallinen lausunto.

17.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n kaksi lisäselvitystä.

22.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 16/2005 vp

​​​​