HE 98/2007

laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.10.2007

Käsittely päättynyt 08.11.2007 LiVM 8/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

10.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

11.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö

19.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstöpäällikkö Petri Lumijärvi, Rautatievirasto (K)

- varatoimitusjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä (K)

- hallintoyksikön päällikkö Terhi Wainio-Biese, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Päivi Järvinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rautatieläisten Liitto (K)

25.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö (K)

- työmarkkinalakimies Antti Hakala, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- suunnittelujohtaja Jari Sokka, Kuntien eläkevakuutus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Pardian tarkentava lausunto

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n toimittama faksi 24.10.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 8/2007 vp