HE 99/2010

kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 04.02.2011 TaVM 43/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- lakimies Pauliina Kanerva, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- tulliylitarkastaja Päivi Simpanen, Tullihallitus (K)

- ylitarkastaja Kirsi Hyvönen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Leena Hoppu-Mäenpää, Suomen Kuntaliitto

26.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

04.02.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 4.2.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 43/2010 vp