HE 99/2012

HE 99/2012

eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 30.11.2012 SiVM 7/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

03.10.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen, Kela (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Antti Hallia, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- edunvalvonta-asiamies Milla Halme, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

23.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

15.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön muistio 22.11.2012

30.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi