HE 99/2013

HE 99/2013

eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 TyVM 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö

- lakimies Minna Tanska, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry (K)

- asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

Ei huomautettavaa:

- sosiaali- ja terveysministeriö

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Asko Lindqvist, Valtion työmarkkinalaitos (K)

- neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat

- lakimies Timo von Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos (K)

- kehitysjohtaja Timo Asikainen, Työttömyysvakuutusrahasto (K)

08.10.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto (K)

- yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen, Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriö

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pankki (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

15.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- työ- ja elinkeinoministeriö

21.11.2013

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.12.2013

Yleiskeskustelu

04.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 10/2013 vp

​​​​