K 1/2009

K 1/2009

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto (K)

- puheenjohtaja Nina Suomalainen, kehityspoliittinen toimikunta

- pääsihteeri Juha Vuorenkoski, Kehityspoliittinen toimikunta

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Kalevi Suomela, Rauhanliitto (K)

- pääsihteeri Rilli Lappalainen, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys - Kehys ry (K)

- pääsihteeri Oili Alm, Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspoliittinen sihteeri Matti Ylönen, KEPA - Kehityspolitiikan palvelukeskus (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta,

09.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Kai Sauer, ulkoasiainministeriö (K)

- ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto, ulkoasiainministeriö

05.03.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos - versio 0.1

09.03.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

10.03.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.2

Valmistunut:

- UaVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 11.02.2010 PeVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

09.06.2009

Epävirallinen keskustelu

Käsittely

10.06.2009

Yleiskeskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- UM:ltä, OM:ltä, Valtakunnansyyttäjänvirastolta ja Suomen Asianajajaliitolta sekä KKO:lta 15.10.2009 mennessä

08.09.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

22.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- korkein oikeus (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

03.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

01.12.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, (K)

- valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki,

- eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, eduskunnan kanslia (K)

- toimistopäällikkö Ari Apilo, eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto (K)

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

09.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

17.12.2009

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

18.12.2009

Epävirallinen keskustelu

- kuultavista asiantuntijoista.

04.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö (K)

- varapuheenjohtaja Pirkko Nuolijärvi, kieliasiain neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjät (K)

- puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, Svenska Finlands folkting (K)

- sihteeri Pertti Lampi, Karjalan Kielen Seura r.y. (K)

- kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry (K)

- viittomakieliyksikön päällikkö Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen Liitto ry

- viittomakielentulkki Susanna Söderlund, Kuurojen Liitto ry

- ylitarkastaja Hannele Syrjä, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- romanikielen tutkija Henry Hedman, romaniasiain neuvottelukunta

- hallituksen jäsen Irina Kapelian, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (K)

09.02.2010

Epävirallinen keskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

10.02.2010

Epävirallinen keskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

11.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 1/2010 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 08.05.2009 VaVL 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

14.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.04.2009

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

- , jolle muut jaostot voivat antaa lausuntonsa.

08.05.2009

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 10/2009 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

15.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

06.05.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- lausuntoluonnos

Verojaosto

24.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

- jaoston osuus lausuntoon.

Maatalousjaosto

17.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Liikennejaosto

21.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Työ- ja elinkeinojaosto

17.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Kunta- ja terveysjaosto

15.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Asunto- ja ympäristöjaosto

17.04.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 16.06.2009 TrVP 36/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.04.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

Keskusteltiin asiasta.

10.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

- eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen, eduskunnan kanslia

11.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (K)

- valtioneuvoston controller Soili Vasikainen, valtiovarain controller -toiminto

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 3/2009 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 11.06.2009 HaVL 14/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

10.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 14/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 11.06.2009 LaVL 11/20009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 11/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 11.06.2009 LiVL 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, liikenne- ja viestintäministeriö

15.05.2009

Keskusteltiin asiasta.

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Riitta Virén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, liikenne- ja viestintäministeriö

29.05.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

29.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi

11.06.2009

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 16.06.2009 MmVL 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

08.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erityisasiantuntija Taina Sahin, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Atro Virtanen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Marja Savonmäki, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö

- toimitusjohtaja Lauri Juola, Siemenperunakeskus (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

04.06.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.06.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

11.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 11.6.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 16/2009 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 02.06.2009 PuVL 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asian ilmoittaminen

14.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.06.2009

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 5/2009 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 12.06.2009 SiVL 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.06.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

- professori Jukka Kemppinen, (K)

12.06.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 17.06.2009 StVL 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.06.2009

Keskusteltiin asiasta.

11.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Tuula Karhu, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- tutkimuspäällikkö Anne Eronen, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

16.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitykset

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 12/2009 vp

17.06.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 12/2009 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 17.06.2009 TaVL 20/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.04.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.05.2009

Keskusteltiin asiasta.

15.06.2009

Valmistava keskustelu

17.06.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 20/2009 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 05.06.2009 TuVL 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- sihteeristön laatima ote hallituksen kertomuksesta vuodelta 2008 TuV:n osalta.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Pertti Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

27.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Suvanto, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

03.06.2009

Valmistava keskustelu

- lausuntoluonnos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.06.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 4/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 11.06.2009 TyVL 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

19.05.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto (K)

02.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 10/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 26.05.2009 YmVL 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.05.2009

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 15/2009 vp

​​​​