K 10/2003

K 10/2003

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2003 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Perustuslakivaliokunta lähettänyt 04.02.2004 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Perustuslakivaliokunta lähettänyt 04.02.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.09.2003

Käsittely päättynyt 16.06.2004 PeVM 2/2004 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

15.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

I käsittely

17.10.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

04.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi, (K)

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen, (K)

Pyydetty lausunto:

- K 10/2003 vp - LaV, HaV

06.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä mahdollisuus lausunnon antamiseen saaduista asiantuntijalausunnoista.

27.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- eduskunnan oikeusasiamiehen kommentit valiokunnan saamiin lausuntoihin.

15.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

16.06.2004

Yksityiskohtainen käsittely

- 15.6. esitelty mietintöluonnos

Valmistunut:

- PeVM 2/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.02.2004

Käsittely päättynyt 28.04.2004 HaVL 7/2004 vp

Käsittelyvaiheet

05.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunta on varannut hallintovaliokunnalle tilaisuuden antaa lausunto kertomukseen sisältyvästä jaksosta, joka koskee telepakkokeinojen ja peitetoiminnan valvontaa.

I käsittely

26.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Jatkettu I käsittely

04.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Jorma Toivanen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö

- poliisineuvos, päällikkö Rauno Ranta, keskusrikospoliisi

- osastopäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi

05.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään, ettei oikeusministeriöllä ollut huomautettavaa.

- käräjätuomari Olli Saunanoja, Espoon käräjäoikeus (K)

11.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kirjallinen lausunto.

16.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

15.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

28.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 7/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2004

Käsittely päättynyt 02.04.2004 LaVL 7/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

06.02.2004

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Jatkettu I käsittely

10.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

- poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriö (K)

- ylikomisario Arto Hankilanoja, sisäasiainministeriö (K)

- poliisineuvos, päällikkö Rauno Ranta, keskusrikospoliisi (K)

- tutkija Kirsi Neiglick, (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila, (K)

02.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 7/2004 vp

​​​​