K 12/2009

K 12/2009

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.05.2009 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:K 11/2009

Käsittelyyn yhdistettyK 11/2009

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 27.05.2009

Käsittely päättynyt 04.06.2009

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Asian ilmoittaminen

28.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.05.2009

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- K 11/2009 vp

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

​​​​