K 12/2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2010 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 28.05.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.06.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVM 6/2010 vp