K 12/2014

K 12/2014

Hallituksen vuosikertomus 2013

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 valtiovarainvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 lakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 sivistysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 talousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyK 16/2014

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 09.05.2014

Käsittely päättynyt 12.11.2014 TrVM 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia

- valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, Valtiovarain controller -toiminto, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Riitta Pirhonen, Valtiovarain controller -toiminto, valtiovarainministeriö

- tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.06.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- K 16/2014 vp

17.06.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 14/2014 vp, MmVL 33/2014 vp, PuVL 7/2014 vp, TaVL 27/2014 vp, TyVL 6/2014 vp, VaVL 7/2014 vp

03.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 6/2014 vp

10.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava tutkija Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (K)

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

- rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 16/2014 vp

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmapäällikkö, tekn. tri Juhani Pirinen, Kosteus- ja hometalkoot

- professori Kari Reijula, Työterveyslaitos (K)

- erityisasiantuntija Esko Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 4/2014 vp, PeVL 20/2014 vp, SiVL 9/2014 vp

Epävirallinen keskustelu

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

- riskienhallintajohtaja Ari Mäkelä, Verohallinto (K)

- valvontajohtaja Mikko Grönberg, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 21/2014 vp

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö (K)

- ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 3/2014 vp

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö

- hanketoimiston johtaja Marko Loisa, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Aarne Hummelholm, valtiovarainministeriö

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- johtava ylitarkastaja Hanna Koskela, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Epävirallinen keskustelu

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, KTT Pirkko Lahdelma, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tuloksellisuustarkastaja, FT Auri Pakarinen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Epävirallinen keskustelu

23.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Epävirallinen keskustelu

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TuVL 4/2014 vp

Yleiskeskustelu

06.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

11.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus

Jatkettu yleiskeskustelu

12.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVM 7/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 17.09.2014 PeVL 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

20.05.2014

Epävirallinen keskustelu

17.06.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö (K)

- korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, (K)

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- osastonjohtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi, Helsingin käräjäoikeus

- valtionsyyttäjä, hallintoyksikön päällikkö Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

10.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.09.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 20/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 15.05.2014

Käsittely päättynyt 26.09.2014 UaVL 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

24.09.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Siirretty käsiteltäväksi

26.09.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- UaVL 3/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 12.06.2014 VaVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

16.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

Käsittely

10.06.2014

Keskusteltiin asiasta.

12.06.2014

Esitelty hallinto- ja turvallisuusjaoston (HtJ) lausuntoluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVL 7/2014 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

05.06.2014

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

11.06.2014

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Verojaosto

06.06.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Sivistys- ja tiedejaosto

23.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

28.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Maatalousjaosto

23.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Liikennejaosto

27.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Työ- ja elinkeinojaosto

28.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Kunta- ja terveysjaosto

28.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asunto- ja ympäristöjaosto

28.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 23.09.2014 HaVL 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

05.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Poliisihallitus (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Käsittely

09.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

11.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

19.09.2014

Epävirallinen keskustelu

23.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 21/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 12.06.2014 LaVL 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 14/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 11.09.2014 LiVL 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

11.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 4/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 11.06.2014 MmVL 33/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

04.06.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

06.06.2014

Valmistava keskustelu

11.06.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 33/2014 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 19.05.2014

Käsittely päättynyt 11.06.2014 PuVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Käsittely

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ville Vilén, puolustusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 7/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 19.09.2014 SiVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

05.09.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

09.09.2014

Valmistava keskustelu

19.09.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 18.06.2014 StVL 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

20.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.06.2014

Valmistava keskustelu

18.06.2014

Esitelty lausuntoluonnos

18.06.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 6/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 12.06.2014 TaVL 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

11.06.2014

Valmistava keskustelu

12.06.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 12.6.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 27/2014 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

23.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

17.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäntutkimuslaitos (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 4/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 11.06.2014 TyVL 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö, hallinto- ja suunnitteluosaston tasa-arvoyksikkö (K)

Valmistava keskustelu

06.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys 6.6.2014.

Jatkettu valmistava keskustelu

11.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 6/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 10.09.2014 YmVL 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

20.05.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

05.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö (K)

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.09.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 16/2014 vp