K 13/2004

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.09.2004 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.10.2004

Käsittely päättynyt 15.02.2006 PeVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

05.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

Jatkettu I käsittely

23.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto (K)

Käsittely

10.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.02.2006

Yleiskeskustelu

- 10.2. esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 1/2006 vp