K 14/2006

K 14/2006

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2006

Käsittely päättynyt 12.10.2006 SiVM 9/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

22.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta, Eduskunnan kirjasto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.10.2006

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 9/2006 vp - K 14/2006 vp

​​​​