K 16/2010

K 16/2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2010 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 18.06.2010

Käsittely päättynyt 23.09.2010 TrVM 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.09.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVM 7/2010 vp - K 16/2010 vp

​​​​