K 16/2014

K 16/2014

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.05.2014 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:K 12/2014

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 28.05.2014

Käsittely päättynyt 12.11.2014 TrVM 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Käsittely

10.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava tutkija Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

- rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmapäällikkö, tekn. tri Juhani Pirinen, Kosteus- ja hometalkoot

- professori Kari Reijula, Työterveyslaitos (K)

- erityisasiantuntija Esko Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe (K)

Epävirallinen keskustelu

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

- riskienhallintajohtaja Ari Mäkelä, Verohallinto (K)

- valvontajohtaja Mikko Grönberg, Tulli (K)

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö (K)

- ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö

- hanketoimiston johtaja Marko Loisa, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Aarne Hummelholm, valtiovarainministeriö

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- johtava ylitarkastaja Hanna Koskela, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Epävirallinen keskustelu

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, KTT Pirkko Lahdelma, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- johtava tuloksellisuustarkastaja, dosentti, HTT Tomi Voutilainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tuloksellisuustarkastaja, FT Auri Pakarinen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

Epävirallinen keskustelu

23.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Epävirallinen keskustelu

05.11.2014

Yleiskeskustelu

06.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

11.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus

11.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

12.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVM 7/2014

​​​​