K 19/2014

K 19/2014

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.10.2014 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 08.10.2014

Käsittely päättynyt 25.02.2015 TyVM 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

08.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 27/2014 vp

20.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- ylitarkastaja Venla Roth, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

09.12.2014

Ei huomautettavaa:

- Akava ry

09.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Pro-tukipiste ry (K)

- Rikosuhripäivystys (K)

- Suomen Punainen Risti (K)

- suurlähettiläs Kirsti Westphalen, Suomen Thaimaan suurlähetystö (K)

- Tukinainen ry (K)

- tohtorikoulutettava (VTM) Niina Vuolajärvi, (K)

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry (K)

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 21/2014 vp

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- lakimies Tanja Välke, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue (K)

22.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Joutsenon vastaanottokeskus (K)

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Veli-Pekka Rautava, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Nina Nordström, ulkoasiainministeriö (K)

- avustaja Sanna Milano, ulkoasiainministeriö

23.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö, maahanmuutto-osasto (K)

- sisäministeriö, rajavartio-osasto (K)

27.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, HEUNI

- toiminnanjohtaja Tanja Auvinen, Exit - pois prostituutiosta ry (K)

- lakimies Arja Pohjola, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- professori Johanna Niemi, (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakennusliitto ry (K)

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, HEUNI (K)

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ylijohtaja Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lakimies Ville Hoikkala, Lakipalvelu Ville Hoikkala T:mi

- toimitusjohtaja Pasi Anttila, Polarica OY

- Ber-Ex Oy

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

25.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 16/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.10.2014

Käsittely päättynyt 13.11.2014 HaVL 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, (K)

- ylitarkastaja Venla Roth, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

Asian ilmoittaminen

08.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoisasiantuntija Tero Mikkola, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Veli-Pekka Rautava, sisäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Karolina Henriksson, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Mia Poutanen, Poliisihallitus (K)

- rikoskomisario Jouko Ikonen, keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- rikosylitarkastaja Juha Laaksonen, Helsingin poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Helsingin kaupunki (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, Suomen Punainen Risti (K)

- johtaja Jari Kähkönen, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ihmisoikeuskeskus (K)

- Pakolaisneuvonta ry (K)

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n ilmoitus, ettei se anna lausuntoa asiassa

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi käsikirja Safe from fear, safe from violence - Handbook for parliamentarians. Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava lausuntoluonnos 6.11.2014.

- Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

11.11.2014

Yleiskeskustelu

13.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 27/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.10.2014

Käsittely päättynyt 17.12.2014 LaVL 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet,

- ylitarkastaja Venla Roth, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Karolina Henriksson, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tero Mikkola, sisäministeriö (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriön poliisiosasto (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja, käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus (K)

- rikostarkastaja Ismo Siltamäki, Helsingin poliisilaitos (K)

- lakimies Maija Koskenoja, Pro-tukipiste ry (K)

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Johanna Niemi, (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

- YTT Anna Kontula, (K)

21.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- professori Johanna Niemen lisäselvitys

25.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.11.2014

Valmistava keskustelu

12.12.2014

Yleiskeskustelu

17.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 21/2014 vp

​​​​