K 5/2013

K 5/2013

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.04.2013 tarkastusvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyK 15/2013

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 16.04.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 TrVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

02.10.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- K 15/2013 vp

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, oikeusministeriö (K)

- hallintopäällikkö Ismo Portin, Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (K)

- puoluesihteeri Lasse Miettinen, Vihreä liitto r.p. (K)

22.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto (K)

- tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

20.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.11.2013

Valmistava keskustelu

28.11.2013

Yleiskeskustelu

04.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVM 9/2013 vp

​​​​