K 7/2008

K 7/2008

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.05.2008 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 30.05.2008

Käsittely päättynyt 04.11.2008 SiVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Timo Turja, Eduskunnan kirjasto (K)

30.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verkkopalveluamanuenssi Leena Karjalainen, Eduskunnan virkamiesyhdistys

- puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry.

22.10.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​