K 9/2005

K 9/2005

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2005 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2005

Käsittely päättynyt 13.02.2007 PeVM 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

08.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Käsittely

22.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- projektijohtaja Jaakko Kuusela, valtiovarainministeriö

05.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, (K)

- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, (K)

- ylituomari Timo Havu, vakuutusoikeus (K)

- ma. markkinaoikeustuomari Tommi Vuorialho, markkinaoikeus (K)

19.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Laura Ervo, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

19.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään ja professori Martin Scheininin kirjalliset lausunnot

13.02.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 16/2006 vp

​​​​