LA 1/2006

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (Matti

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.03.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.03.2006

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

24.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

08.12.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: