LA 10/2012

LA 10/2012

laiksi alkoholilain 33 §:n muuttamisesta (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.05.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 70/2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.05.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.11.2013

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: