LA 100/2014

LA 100/2014

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2015 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.02.2015

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

​​​​