LA 102/2007

LA 102/2007

laiksi lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta (Erkki Virtanen /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 130/2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.10.2007

Käsittely päättynyt 23.10.2009

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

23.10.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​