LA 102/2009

LA 102/2009

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.11.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

13.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.11.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: