LA 103/2007

LA 103/2007

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2007 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 64/2009

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.10.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- LA 56/2007 vp.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

06.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki

- lakimies Päivikki Lehto-Sinisalo, Rahoitustarkastus (K)

- lakimies Gunveig Planting-Visa, Kuluttajavirasto (K)

20.05.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​