LA 103/2010

LA 103/2010

laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.11.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Kirjaus

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

​​​​