LA 104/2004

LA 104/2004

Laki tuloverolain muuttamisesta (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 117/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.10.2004

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 34/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

12.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

12.10.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.11.2005

Valmistunut:

- VaVM 34/2005 vp

​​​​