LA 104/2005

LA 104/2005

Laki vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi (Sari Essayah /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 116/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.10.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 33/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

07.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

07.10.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.11.2005

Valmistunut:

- VaVM 33/2005 vp

​​​​